Vážení kolegové a klienti sociálních služeb, SocioSpartan Race se blíží, a tak zveřejňujeme podrobné propozice. V případě jakýchkoliv dotazů pište na dobsickova.martina@brno.cz.

Těšíme se na Vaši účast.

Azylový dům
pro mladistvé (AD I)
Azylový dům
pro mladé dospělé (AD II)
Dům na půl cesty
Nízkoprahový klub
Kumbál

AZYLOVÝ DŮM PRO MLADÉ DOSPĚLÉ (AD II)

KDO JSME:

Ubytovací zařízení, které poskytuje dočasnou pomoc mladým lidem v sociální nouzi.

PRO KOHO TU JSME:

O služby mohou žádat osoby ve věku od 18 do 26 let, které nemají kde bydlet, chtějí řešit svoji nepříznivou sociální situaci, ale samostatného řešení momentálně nejsou schopny.

SLUŽBY NEMŮŽEME POSKYTNOUT:

CO NABÍZÍME:

CO POŽADUJEME:

Podmínkou pobytu je aktivní účast na řešení vlastních sociálních problémů.

CENA ZA SLUŽBU:

Cena za jednu noc pobytu je stanovena na 50 Kč. Poplatek za ubytování se hradí předem na celý kalendářní měsíc.

Při podpisu smlouvy hradí uživatel služby v hotovosti poskytovateli jistinu (kauci) ve výši 2000 Kč určenou na úhradu případných zaviněných škod, která se v případě, že není vyčerpána, vrací uživateli dnem ukončení pobytu. V případě finančních potíží uživatele může vedoucí OSPM povolit splátkový kalendář jistiny, první splátka se hradí vždy při podpisu smlouvy a činí 500 Kč.

Příklad: Za měsíc pobytu, který trvá 30 dnů, zaplatí uživatel předem 1500 Kč a splátku jistiny ve výši 500 Kč. Celkem tedy 2000 Kč.

Podrobné informace o službě najdete v sekci dokumenty.

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207) z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.