Vážení kolegové a klienti sociálních služeb, SocioSpartan Race se blíží, a tak zveřejňujeme podrobné propozice. V případě jakýchkoliv dotazů pište na dobsickova.martina@brno.cz.

Těšíme se na Vaši účast.

Azylový dům
pro mladistvé (AD I)
Azylový dům
pro mladé dospělé (AD II)
Dům na půl cesty
Nízkoprahový klub
Kumbál

AZYLOVÝ DŮM PRO MLADISTVÉ (AD I)

KDO JSME:

Ubytovací zařízení, které poskytuje dočasnou pomoc mladým lidem v sociální nouzi.

PRO KOHO TU JSME:

O služby mohou žádat:

SMLOUVU NELZE UZAVŘÍT U OSOB:

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME:

CO POŽADUJEME:

Podmínkou pobytu je aktivní účast na řešení vlastních sociálních problémů.

CENA ZA SLUŽBU:

Klienti uhradí v hotovosti poplatek za ubytování ve výši 5 Kč za den. Poplatek za ubytování se hradí vždy na celý kalendářní měsíc a je nevratný (např. v měsíci lednu uhradí vždy částku 155 Kč). Současně s poplatkem za ubytování se složí finanční záloha na škody ve výši 500 Kč za první měsíc pobytu a 100 Kč za každý následující měsíc. Dále má klient možnost stravovat se v zařízení za poplatek 100 Kč denně (30 Kč snídaně, 40 Kč oběd, 30 Kč večeře).

Podrobné informace o službě najdete v sekci dokumenty.

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207) z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.